Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan (suomi toisena kielenä S2 -opetus) virka, työavain KASKO-03-47-20

HEL 2020-008503
More recent handlings
§ 5

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä, S2, työavain KASKO-03-47-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteen 1.4. – 31.12.2020. Täyttämättä jättämisen syynä on kelpoisten, lisäedellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen.

Päätöksen perustelut

Haku tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 10.-24.3.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkatehtävää haki viisi (5) hakijaa. Hakijat eivät täyttäneet opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) 13 §:n, 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaisia kelpoisuusehtoja.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Virkasuhteen haltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Virkatehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

This decision was published on 03.07.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Decisionmaker

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6