Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan (suomi toisena kielenä S2 -opetus) virka, työavain KASKO-03-47-20

HEL 2020-008503
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä, S2, työavain KASKO-03-47-20

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteen 1.4. – 31.12.2020. Täyttämättä jättämisen syynä on kelpoisten, lisäedellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen.

Päätöksen perustelut

Haku tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 10.-24.3.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkatehtävää haki viisi (5) hakijaa. Hakijat eivät täyttäneet opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) 13 §:n, 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaisia kelpoisuusehtoja.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Virkasuhteen haltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Virkatehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Detta beslut publicerades 03.07.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6