Lausuntopyyntö, sääntöjen muutosehdotukset, Helsingin Musiikkitalon säätiö sr

HEL 2020-009488
More recent handlings
Case 38. / 549 §

Lausunto Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntömuutoksesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntöjen muuttamiselle liitteenä olevan sääntöluonnoksen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista pääasiassa Musiikkitalossa. Se myöntää avustuksia ja apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin eikä tavoittele taloudellista voittoa. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 17.6.2019 § 69 hyväksynyt kaupunkikonsernin hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat periaatteet. Niiden osana hyväksyttiin mallisäännöt kaupunkikonserniin kuuluville säätiöille ja malliyhtiöjärjestykset yhtiöille. Helsingin Musiikkitalon säätiö on yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa valmistellut säätiön sääntöjen muuttamisen vastaamaan kaupungin mallisääntöjä.

Uudet säännöt eivät sisällöllisesti poikkea merkittävästi säätiön nykyisistä säännöistä. Säätiön toimintamuotoja koskevaa 3 §:ää on täsmennetty vastaamaan mallisääntöjä ja siihen on osin yhdistetty aiempien sääntöjen säädepääomaa ja avustuksia koskevia kohtia. Hallitusta koskevaa 4 §:ää on täydennetty vastaamaan mallisääntöjä ja samalla aiempien sääntöjen hallituksen tehtäviä koskeva kohta on poistettu. Sääntöihin on lisätty mallisääntöjen mukaiset toimitusjohtajaa (6 §), erityistä tarkastusta (9 §), konserniohjausta (12 §), tietojensaantioikeutta (13 §) ja säätiön tarkoituksen muuttamista (15 §) koskevat kohdat. Edustamista (11 §), sääntöjen muuttamista (14 §) ja säätiön purkamista (16 §) koskevat kohdat on päivitetty vastaamaan mallisääntöjä.

Helsingin Musiikkitalon säätiön hallitus on pyytänyt asiasta kaupungin lausuntoa, koska säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää kaupungin suostumusta. Sääntöjen päivittäminen vastaamaan mallisääntöjä on kaupungin toiveiden mukaista, joten suostumus on perusteltua antaa.

Close

This decision was published on 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Attachments

1. Helsingin Musiikkitalon säätiön lausuntopyyntö
2. Sääntöluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.