Paikallinen sopimus pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

HEL 2020-009841
More recent handlings
§ 40

Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen pelastuslaitoksen asemamestareita koskevan paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksella on voimassa palomiesten työaikaa koskeva sopimus sekä palomiesten kokonaispalkkausta koskeva sopimus. Asemamestarit ovat olleet työaikaa koskevan sopimuksen piirissä, mutta eivät kokonaispalkkaa koskevan sopimuksen piirissä. Asemamestarit tekevät siinä määrin samankaltaista työtä palomiesten kanssa, että asemamestareiden liittäminen kokonaispalkkasopimukseen on tarkoituksenmukaista.

This decision was published on 08.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.