Paikallinen sopimus pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

HEL 2020-009841
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen pelastuslaitoksen asemamestareita koskevan paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksella on voimassa palomiesten työaikaa koskeva sopimus sekä palomiesten kokonaispalkkausta koskeva sopimus. Asemamestarit ovat olleet työaikaa koskevan sopimuksen piirissä, mutta eivät kokonaispalkkaa koskevan sopimuksen piirissä. Asemamestarit tekevät siinä määrin samankaltaista työtä palomiesten kanssa, että asemamestareiden liittäminen kokonaispalkkasopimukseen on tarkoituksenmukaista.

Detta beslut publicerades 08.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Paikallinen sopimus asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.