Henkilöstöhankinnan periaatteet 1.11.2020 alkaen

HEL 2020-011550
More recent handlings
§ 45

Henkilöstöhankinnan periaatteet 1.11.2020 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen henkilöstöhankinnan periaatteista. Nämä henkilöstöhankinnan periaatteet tulevat voimaan 1.11.2020 lukien ja ne korvaavat kaupunginhallituksen 20.8.2012 hyväksymät periaatteet sekä henkilöstökeskuksen 5.1.2011 antaman ohjeen seuraajamallista (Heke 2011-5).

Päätöksen perustelut

Aiemmat ohjeet on vahvistettu 20.8.202012 ja ne ovat voimassa enintään 31.12.2021 asti.

Ohjeet on päivitetty vastaamaan nykyistä toimintamallia, esim. aiemman täyttölupamenettelyn korvaaminen työntarjoamisen menettelyllä. Ohjeiden sisällössä on huomioitu aiempaa vahvemmin hakijakokemuksen merkitys. Ohjeessa tuodaan esiin Helsingin tavoite edistää aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää monimuotoisuuden johtamista.

This decision was published on 22.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Näkki, strategisen resursoinnin päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Henkilöstöhankinnan periaatteet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.