Hankinta, tilapäisen työvoiman vuokraus Helsinki Biennaaliin vuodelle 2021, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-012368
More recent handlings
§ 75

Helsinki Biennaalin kausihenkilökunnan vuokraus Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päättää kausihenkilökunnan vuokrauksesta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tekemän uuden tarjouksen mukaisesti Helsinki Biennaalin siirron vuodelle 2021 johdosta. Lisäksi tehtävät avataan sisäiseen hakuun kaupungin työntekijöille.

Päätöksen perustelut

Korona-pandemian aiheuttamien rajoitteiden vuoksi Helsinki Biennaalia siirrettiin vuodella eteenpäin ja se toteutetaan nyt vuonna 2021. Ensimmäinen biennaali järjestetään Vallisaaressa 12.6.–26.9.2021.

Helsinki Biennaalin siirtyminen ensi vuodelle siirsi nyt myös kausihenkilökunnan rekrytointia. Helsinki Biennaali on pyytänyt nyt Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä uuden tarjouksen koskien vuotta 2021.

Helsinki Biennaaliin tarvitaan kausihenkilökuntaa huolehtimaan asiakaspalvelusta Vallisaaressa Biennaalin keston ajan. Lisäksi Vallisaaressa olevien tilojen käyttöönottoluvat edellyttävät tietyn määrän henkilökuntaa. Aikaisempaa päätöstä varten tehdyssä valmistelussa päädyttiin siihen, että yhteistyö Seuren kanssa on järkevintä ja kustannustehokkainta. Biennaalin asiakaspalveluvastaava on tiiviisti mukana rekrytointiprosessissa ja työtehtävät brändäytyvät HAMiin ja Biennaaliin.

Myös tämä sisältää rekrytointisuunnitelman, prosessin ja palkkauksen. Rekrytoinnin on tarkoitus alkaa uudelleen tammikuun 20. päivä. Kausihenkilökunnan rekrytoinnin prosessi on mittava kokonaisuus ja siksi tämä on tarkoituksenmukaista teettää Seuren kautta. Asiaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Kulttuurin ja vapaa-ajan henkilöstöpalvelujen kanssa.

Kerrallaan asiakaspalveluhenkilökuntaa, baspaa, on Vallisaaressa töissä 24 henkilöä, jotka jakautuvat viiteen eri tiimialueeseen. Näistä neljä ensimmäistä toimii määrätyillä toimialueilla vastaten alueen teospaikoista ja opastuksesta, ja viimeinen toimii saarenlaajuisesti kiertäen alueelta toiselle tarpeen mukaan. Baspa raportoi toiminnastaan asiakaspalveluvastaavalle sekä asiakaspalvelun ryhmänvetäjille. Tarvittava henkilöstö on mitoitettu kahteen eri ajanjaksoon, toinen 7.6.2021 alkaen koko Biennaalin ajaksi 26.9. saakka ja toinen elokuun loppuun. Tarjous sisältää myös henkilöstön koulutusjakson. Kausihenkilökunnan kustannukset on sisällytetty Helsinki Biennaalin budjettiin vuodelle 2021.

Lisäksi kaupungin henkilökunnalle avataan mahdollisuus hakea ko. tehtäviä jo ennen Seuren rekrytointia sisäisellä haulla heti tammikuun 2021 alussa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaisesti (10 luku § 1) toimialalautakunta päätti 17.12.2019 § 5 kausihenkilökunnan palkkauksesta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti (liite 1). Lisäksi Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti oikeuttaa HAM Helsingin taidemuseon johtajan allekirjoittamaan mahdolliset tarvittavat asiakirjat ja sopimukset. Lautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2019 §19 siirtää toimivaltaa HAM Helsingin taidemuseon johtajalle kertahankintojen osalta 300 000 euroon saakka ja toimialajohtajalle kertahankintojen osalta 500 000 euroon saakka.

This decision was published on 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jonna Hurskainen, markkinointi- ja viestintävastaava, puhelin: 09 310 22187

jonna.hurskainen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. HAM tarjous Biennaali 2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.