Käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2020-013677
More recent handlings
§ 24

Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtain

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen irtainta poistetaan oheisen liitteen mukaisesti 31.12.2020.

Päätöksen perustelut

Poistettavalla irtaimella ei ole jäljellä poistoarvoa ja ne on toimitettu hävitettäväksi Helsingin kaupungin käytöstä poistettavan irtaimen käsittelyohjeen mukaisesti.

This decision was published on 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja