Käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2020-013677
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtain

Verkställande direktör

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen irtainta poistetaan oheisen liitteen mukaisesti 31.12.2020.

Päätöksen perustelut

Poistettavalla irtaimella ei ole jäljellä poistoarvoa ja ne on toimitettu hävitettäväksi Helsingin kaupungin käytöstä poistettavan irtaimen käsittelyohjeen mukaisesti.

Detta beslut publicerades 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja