Erityisluottokortit ja asiakaskortit, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-000106
More recent handlings
§ 63

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaohje maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteista ja hakuprosesseista

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päättää delegoida erityisluottokorttien hankkimisen lähimmälle viranhaltijalle.

Vs. toimialajohtaja hyväksyy uuden Kuvan toimintaohjeen maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteista ja hakuprosessista. Ohje saatetaan voimaan toimialajohtajan menettelytapaohjeen mukaisesti.

Samalla vs. toimialajohtaja kumoaa aiemmin annetun Kuvan toimintaohjeen maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteista ja hakuprosessista (Taj 22.2.2021 § 11).

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 §, antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä. Ohjeen kohdan 5 mukaan erityisluottokorttien, kuten polttoaineluottokorttien, hankkimisesta päättää vastuuorganisaatioyksikön johtaja taikka hänen määräämänsä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoituksenmukaista, että lähin viranhaltija päättää maksukortin hankkimisesta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin toisen kohdan mukaan: ”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialajohtaja antaa palvelukokonaisuusjohtajalle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä.”

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja on delegoinut edellä mainittua toimivaltaansa osittain eteenpäin delegointipäätöksellä 22.12.2021, 91 §. Delegointipäätöksen mukaan: ”Hallintojohtaja antaa hallintoon liittyviä toimintaohjeita koko toimialalle. Palvelukokonaisuuden johtajat sekä hallintojohtaja antavat toimintaohjeita johtamalleen kokonaisuudelle.”

This decision was published on 25.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Maksu-ja asiakaskortit -toimintaohje 24.11.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.