Erityisluottokortit ja asiakaskortit, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-000106
More recent handlings
§ 11

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan maksu- ja asiakaskortit

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti liitteenä olevan koonnin mukaan toimialan käytössä olevista maksu- ja asiakaskorteista.

Samalla toimialajohtaja päätti Kuvan toimintaohjeen maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteista ja hakuprosessista.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 §, antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

This decision was published on 23.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Viivi Hännikäinen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 27641

viivi.hannikainen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Kuvan maksu- ja asiakaskortit
2. Maksu-ja asiakaskortit -toimintaohje

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.