Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavakoordinointiyksikön päälliköille

HEL 2021-003760
More recent handlings
§ 6

Asemakaavakoordinointiyksikön päälliköiden sijaisten määrääminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että asemakaavakoordinointi-yksikön yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  •  tiimipäällikkö   vakanssinumero 035215
  •  arkkitehti         vakanssinumero 512417
  •  suunnittelija     vakanssinumero 512343

Asemakaavakoordinointi-yksikön yksikön päällikön sijaisena viranhaltijatehtävissä toimii:

  • eteläisen alueyksikön yksikön päällikkö

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että asemakaavakoordinointi-yksikön asemakaavaprosessi tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  •  johtava arkkitehti  vakanssinumero 512407
  •  suunnittelija          vakanssinumero 034226

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön tai tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 7.6.2017 § 13.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37205

tuomas.hakala@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö