Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavakoordinointiyksikön päälliköille

HEL 2021-003760
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Asemakaavakoordinointiyksikön päälliköiden sijaisten määrääminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että asemakaavakoordinointi-yksikön yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  •  tiimipäällikkö   vakanssinumero 035215
  •  arkkitehti         vakanssinumero 512417
  •  suunnittelija     vakanssinumero 512343

Asemakaavakoordinointi-yksikön yksikön päällikön sijaisena viranhaltijatehtävissä toimii:

  • eteläisen alueyksikön yksikön päällikkö

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että asemakaavakoordinointi-yksikön asemakaavaprosessi tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  •  johtava arkkitehti  vakanssinumero 512407
  •  suunnittelija          vakanssinumero 034226

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön tai tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 7.6.2017 § 13.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37205

tuomas.hakala@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö