Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksen pohjoisen yksikön päällikölle

HEL 2021-003939
More recent handlings
§ 9

Pohjoisen yksikön päälliköiden sijaisten määrääminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että pohjoisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • tiimipäällikkö        vakanssinumero 35202
  • tiimipäällikkö        vakanssinumero 35203
  • johtava arkkitehti  vakanssinumero 515330

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että pohjoisen alueyksikön Pasila-tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti  vakanssinumero 512410
  • arkkitehti  vakanssinumero 514221

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että pohjoisen alueyksikön Malmi-tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti  vakanssinumero 512205
  • arkkitehti  vakanssinumero 513206.

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön tai tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 7.6.2017 § 13.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37053

antti.varkemaa@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö