Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksen pohjoisen yksikön päällikölle

HEL 2021-003939
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Pohjoisen yksikön päälliköiden sijaisten määrääminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että pohjoisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • tiimipäällikkö        vakanssinumero 35202
  • tiimipäällikkö        vakanssinumero 35203
  • johtava arkkitehti  vakanssinumero 515330

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että pohjoisen alueyksikön Pasila-tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti  vakanssinumero 512410
  • arkkitehti  vakanssinumero 514221

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että pohjoisen alueyksikön Malmi-tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti  vakanssinumero 512205
  • arkkitehti  vakanssinumero 513206.

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön tai tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 7.6.2017 § 13.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37053

antti.varkemaa@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö