Ohje, joustotyöajan käyttö, kaupunginkanslia

HEL 2021-004196
More recent handlings
§ 24

Joustotyöajan käyttö Helsingin kaupungilla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen joustotyöajan käytöstä Helsingin kaupungilla.

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleeseen työaikalakiin lisättiin säännökset joustotyöajasta. Joustotyöaika on järjestely, jossa työntekijän tai viranhaltijan työaikaa voidaan järjestellä tavanomaista joustavammin. Joustotyöajan käytölle on säädetty laissa kriteerit. Lisäksi laissa on säädetty, että sopimus joustotyöajasta on tehtävä kirjallisesti sekä sopimuksen sisällöstä.

Myös Helsingissä halutaan ottaa käyttöön joustotyöajan tarjoamat työelämän joustot. Tavoitteena on, että joustotyöaikaa käytettäisiin työn tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että joustotyöajan käyttö olisi mahdollisimman yhdenmukaista.

Joustotyöaikaa koskevalla ohjeella edistetään sitä, että joustotyöajan käyttö kaupungilla on lain ja säännösten mukaista ja lisäksi käytännöt olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia.

This decision was published on 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Joustotyöajan käyttö Helsingin kaupungilla

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.