Ohje, joustotyöajan käyttö, kaupunginkanslia

HEL 2021-004196
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Joustotyöajan käyttö Helsingin kaupungilla

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen joustotyöajan käytöstä Helsingin kaupungilla.

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleeseen työaikalakiin lisättiin säännökset joustotyöajasta. Joustotyöaika on järjestely, jossa työntekijän tai viranhaltijan työaikaa voidaan järjestellä tavanomaista joustavammin. Joustotyöajan käytölle on säädetty laissa kriteerit. Lisäksi laissa on säädetty, että sopimus joustotyöajasta on tehtävä kirjallisesti sekä sopimuksen sisällöstä.

Myös Helsingissä halutaan ottaa käyttöön joustotyöajan tarjoamat työelämän joustot. Tavoitteena on, että joustotyöaikaa käytettäisiin työn tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että joustotyöajan käyttö olisi mahdollisimman yhdenmukaista.

Joustotyöaikaa koskevalla ohjeella edistetään sitä, että joustotyöajan käyttö kaupungilla on lain ja säännösten mukaista ja lisäksi käytännöt olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia.

Detta beslut publicerades 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Joustotyöajan käyttö Helsingin kaupungilla

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.