Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2021

HEL 2021-005355
More recent handlings
Case 3. / 95 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2021

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 1/2021 tilikauden 2021 tilintarkastuksesta. Lisäksi lautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan selostuksen riippumattomuusmenettelystä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 31.8.2021 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajan esittelemän kaupungin toimikauden 2019-2022 kattavan tilintarkastussuunnitelman ja tilikauden 2021 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustaja vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala raportoi kokouksessa tilikauden 2021 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaa lautakunnan esittämiin kysymyksiin. Lisäksi tilintarkastaja kertoo menettelystä ja käytännön toimenpiteistä, joilla varmistetaan riippumattomuusperiaatteiden toteutuminen lakisääteiseen tilintarkastukseen kuulumattomien palvelujen tuottamisessa.

Close

Tarkastuslautakunta 31.08.2021 § 69

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 01.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.