Tutkimuslupa, Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta

HEL 2021-005728
More recent handlings
§ 40

Tutkimuslupa opinnäytetyöhön Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyölle Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka, ja se koskee
esihenkilöille ja työnhakijoille lähetettävää sähköistä kyselytutkimusta
strukturoitujen kysymysten avulla. Tutkimuslupa kattaa 1.2.2021 jälkeen toteutuneet anonyymit rekrytoinnit.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön primääriaineisto kerätään esihenkilöille ja työnhakijoille lähetettävän kyselylomakkeen strukturoitujen kysymysten avulla. Tutkimuskohteena ovat 1.2.2021 jälkeen toteutuneet anonyymit rekrytoinnit sekä niihin osallistuneet esihenkilöt ja työnhakijat. Opinnäytetyön kyselylomakkeen laatimiseen käytetään Metropolia Ammattikorkeakoulun e-lomaketta. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Tutkimusaineisto antaa tärkeää lisätietoa sekä kaupungin esihenkilöiden että työnhakijoiden kokemuksista anonyymista rekrytointiprosessissa sekä sitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa kokemukseen yhdenvertaisuudesta. Lisäksi opinnäytetyön kautta saadaan tietoa ja kokemuksia siitä, miten 1.2.2021 rekrytointijärjestelmässä käyttöönotettu anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuus tukee rekrytointiprosessia.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston käyttöön, ja se on henkilökunnan käytettävissä intrasivuilla.

This decision was published on 24.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Aino Lääkkölä-Pyykönen, asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tutkimussuunnitelma
2. Tutkimustiedote ja tietosuojaseloste

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.