Vuokraus, tilavuokra, Untuvaisentie 2, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelukokonaisuus

HEL 2021-006319
More recent handlings
§ 34

Tarvepäätös Roihuvuoren nuorten tilan vuokraamisesta, Untuvaisentie 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevan tarveselvityksen ja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilatarpeesta Roihuvuoren nuorten tilan vuokraamiseen liittyen.

Päätöksen perustelut

RuutiBudjetti on osallistuvan budjetoinnin malli, jossa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista ideoidaan ja päätetään yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori pääsisi vaikuttamaan vapaa-ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuksien ja oman ympäristönsä kehittämiseen. Ruutibudjetti on osa kaupungin budjettia.

Herttoniemen alueen koulujen RuutiBudjetti-äänestyksissä vuonna 2017 jatkoon meni esitys Walkers-tyylisten kahviloiden saamiseksi Itä-Helsinkiin ja ehdotuksille myönnettiin 30 000 euroa kahviloiden perustamiseksi. Vuonna 2018 järjestettiin työpajoja, joiden pohjalta yhteistyössä nuorten kanssa alettiin kartoittaa eri tilavaihtoehtoja. Mahdollinen tila löytyi Roihuvuoresta, HOK-Elannon entisestä myymälätilasta osoitteessa Untuvaisentie 2. Hankkeen käyttötarkoitus muuttui suunnittelun aikana kahvilasta nuorten tilaksi, jossa olisi myös pop up -kahviloita, erilaisia tapahtumia ja lisäksi se toimisi kokoontumispaikkana eri nuorten ryhmille. Jatkosuunnittelussa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa huomattiin, että tila voisi toimia myös asukastilana, järjestöjen käytössä sekä tarvittaessa esimerkiksi Porolahden peruskoulun käytössä.

Roihuvuoressa on nuorisotalo, mutta se ei tällä hetkellä mahdollista nuorten avointa toimintaa. Tässä hankkeessa ei haeta korvaavaa tilaa Roihuvuoren nuorisotalolle, sillä kyseessä on erilainen konsepti, joka on lähtenyt nuorten toiveista ja tarpeista. Tilan monipuoliseen käyttöön on suunniteltu mm. kahvilatoimintaa, teatteriesityksiä, kulttuuritapahtumia, asukastapahtumia, Porolahden peruskoulun pienryhmätoimintaa, näyttelyitä sekä kirjanurkkaus. Tila toimii myös Herttoniemen nuorisotyöyksikön pienryhmien ja kohdennetun nuorisotyön tilana.

Vuokra- ja muut kustannukset

Kaupunkiympäristön toimiala tekee tilan vuokrasopimuksen HOK-Elannon kanssa ja vuokraa sen edelleen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Ennen vuokrasopimuksen alkua tilan omistaja tekee ennalta määritellyt, vuokraan sisältyvät muutostyöt kohteeseen. Muutostyöt voidaan aloittaa, kun kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on päättänyt tilatarpeesta. Tilasta perittävä vuokra on 3 700 €/kk, jonka lisäksi kaupunkiympäristön toimiala tekee tilan kiinteistönhoitoon liittyvän sopimuksen kiinteistönhoitoyhtiön kanssa. Tästä aiheutuvan ylläpitovuokran arvioidaan olevan noin 200 €/kk. Kaupunkiympäristön toimiala perii lisäksi hallinnointikuluna 0,50 €/m²/kk eli yhteensä 73,50 euroa kuukaudessa.

Arvioidut vuokrakustannukset ovat yhteensä noin 3 900 euroa kuukaudessa eli noin 46 800 euroa vuodessa. Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta tiloihin tehtävän remontin valmistuttua, arviolta 1.8.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella, jossa ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 31.7.2025. Irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Roihuvuoren nuorten tilan vuokrakustannukset on huomioitu vuoden 2021 budjetissa ja toiminnan käynnistämiseen liittyviin kustannuksiin on varaus irtaimen omaisuuden määrärahoissa. Hankkeesta ei aiheudu väistötila- tai lisähenkilöstötarvetta.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 10.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 09 310 89043

sari.nyback@hel.fi

Mustafa Gürler, arkkitehti, puhelin: 09 310 26435

mustafa.gurler@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarveselvitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.