Paikallinen sopimus, Sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdot 1.8.2021–31.12.2022

HEL 2021-007331
More recent handlings
§ 39

Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista.

Päätöksen perustelut

Sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan tehtävä on uusi ja sillä tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella palkattua opettajaa (Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021–2022).

KT ja JUKO/OAJ ovat keväällä neuvotelleet sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista. Neuvotteluosapuolet ovat antaneet valtuutuksen, jossa on määritetty palvelussuhteen ehtoja.

Paikallisella sopimuksella otetaan käyttöön KT:n ja JUKO:n/OAJ:n valtuutuksen mukaiset palvelussuhteen ehdot. Sopimus on määräaikainen.

This decision was published on 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivinen erityisopettaja

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.