Paikallinen sopimus, Sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdot 1.8.2021–31.12.2022

HEL 2021-007331
Ärendet har nyare handläggningar
§ 39

Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista.

Päätöksen perustelut

Sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan tehtävä on uusi ja sillä tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella palkattua opettajaa (Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021–2022).

KT ja JUKO/OAJ ovat keväällä neuvotelleet sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista. Neuvotteluosapuolet ovat antaneet valtuutuksen, jossa on määritetty palvelussuhteen ehtoja.

Paikallisella sopimuksella otetaan käyttöön KT:n ja JUKO:n/OAJ:n valtuutuksen mukaiset palvelussuhteen ehdot. Sopimus on määräaikainen.

Detta beslut publicerades 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Iikka Avela, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivinen erityisopettaja

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.