Tarkastuslautakunnan jakautuminen toimikuntiin

HEL 2021-008791
More recent handlings
Case 4. / 62 §

Tarkastuslautakunnan jakautuminen toimikuntiin

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jakautua kahteen toimikuntaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan lautakunta voi asettaa keskuudestaan toimikuntia arvioinnin valmistelua varten. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvien arviointien valmistelu, jonka suorittaa tarkastusviraston henkilökunta, tapahtuu toimikuntien ohjauksessa. Lisäksi toimikunnat tekevät vuosittain arviointikäyntejä.

Tarkastuslautakunnan työskentelystä saatujen kokemusten perusteella esittelijä pitää tarkoituksenmukaisena, että tarkastuslautakunta jakautuu kahteen toimikuntaan. Toimikuntien kokoonpano muodostuu siten, että toisessa on neljä jäsentä ja toisessa viisi. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat toimikuntien puheenjohtajina. Toimikuntien vastuualueet määritellään vuosittain hyväksyttävässä arviointisuunnitelmassa.

Tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa on tarkoitus päättää toimikuntien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä jäsenistä.

Close

This decision was published on 23.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi