Tarkastuslautakunnan jakautuminen toimikuntiin

HEL 2021-008791
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 62 §

Tarkastuslautakunnan jakautuminen toimikuntiin

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jakautua kahteen toimikuntaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan lautakunta voi asettaa keskuudestaan toimikuntia arvioinnin valmistelua varten. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvien arviointien valmistelu, jonka suorittaa tarkastusviraston henkilökunta, tapahtuu toimikuntien ohjauksessa. Lisäksi toimikunnat tekevät vuosittain arviointikäyntejä.

Tarkastuslautakunnan työskentelystä saatujen kokemusten perusteella esittelijä pitää tarkoituksenmukaisena, että tarkastuslautakunta jakautuu kahteen toimikuntaan. Toimikuntien kokoonpano muodostuu siten, että toisessa on neljä jäsentä ja toisessa viisi. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat toimikuntien puheenjohtajina. Toimikuntien vastuualueet määritellään vuosittain hyväksyttävässä arviointisuunnitelmassa.

Tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa on tarkoitus päättää toimikuntien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä jäsenistä.

Stäng

Detta beslut publicerades 23.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi