Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Digi(työ)elämää -hanke, React-EU-hankehaku

HEL 2021-010287
More recent handlings
§ 19

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle "Digityöelämää"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää 31 927 euroa Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut yksikölle vuodelle 2023 hankkeen ”Digityöelämää” omarahoitusuuden kustannusten maksamiseksi (projektinumero 1098092).

Päätöksen perustelut

Digityöelämää-hankkeessa monialaista palvelua tarvitsevat ja/tai maahan muuttaneet helsinkiläiset työttömät työnhakijat oppivat digitaitoja laajasti koulutuksissa ja arjessaan omaa laitetta käyttämällä sekä elämää että työllistymistä varten. Asiakas kokee osallisuutta ja kiinnittymistä ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin hyvinvointi, elämänhallinta ja kotoutuminen paranevat. Hanke torjuu digitaalista eriarvoisuutta, jota COVID19-pandemia on osaltaan voimistanut. Hanke toteutetaan 01.02.2022 - 31.08.2023 välisenä aikana.

Strategiajohtaja on päätöksellään 15.9.2021 § 69 päättänyt Digityöelämää-hankkeeseen osallistumisesta ja Hämeen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelmasta.

Hankkeen toteuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut yksikkö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 554 421 euroa, jolle saadaan tukea 443 525 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on enintään 110 896 euroa ja puolet siitä eli 55 448 euroa katetaan elinkeino-osaston budjetista, talousarviokohdalta 1 40 01 (työllisyysmäärärahat) ja puolet keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdasta 1 50 04.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 24.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö