Varallaolo, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, koronavirus-tilanne 1.7.2021 – 31.12.2021

HEL 2021-010296
More recent handlings
§ 58

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan varallaolo covid-19 virustilanteessa 1.7.2021–31.12.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti seuraavasti:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala järjestää covid-19 tilanteeseen liittyvän varallaolon toimialan johdon toimesta, johon kuuluvat toimialajohtajan lisäksi palvelukokonaisuuksien johtajat ja hallintojohtaja. Varallaoloon liittyvä tavoitettavuus toteutetaan aikaisemmin käyttöönotetun yhteisen varallaolonumeron avulla.

Päätös on voimassa ajalla 1.7.–31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Vs. kansliapäällikkö antoi 7.7.2021 Helsingin kaupungin hallinnon, esihenkilöiden ja muiden vastaavien varallaolo covid-19 virustilanteessa 1.7.2021–31.12.2021 -ohjeen. Ohjeen mukaisesti jokainen toimiala, liikelaitos ja virasto määrittelee mahdollisen poikkeuksellisen päivystystarpeen ja siihen tarvittavan henkilöstöresurssin koronavirusepidemiaan liittyen.

Toimivalta

Varallaolon periaatteista säädetään KVTES:in III luvun 5§ ja 21§ssä ja TTES:in 11 §:n 1 mom. ja 35 §:n 1 mom. Varallaolojärjestelmän käytöstä päättää kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöhallinnon delegoinnin mukaan toimialajohtaja.

Varallaololla tarkoitetaan sitä, että viranhaltijan, työntekijän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön.

This decision was published on 21.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaarlo Haario, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 20885

kaarlo.haario@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja