Hankerahoitus, kaupunginkanslia, UPWARDS-hanke, EU:n Horizon-rahoitushaku

HEL 2021-011104
More recent handlings
§ 74

Osallistuminen EU:n Horizon-ohjelman rahoitushakuun hankkeella UPWARDS - UPscaling innovative green urban logistics solutions through White label schemes, multi-Actor collaboration and PI-inspiRed last mile DeliverieS

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan komission Horizon ohjelman hakuun Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2021-D6-01) hankkeessa ”UPWARDS” - UPscaling innovative green urban logistics solutions through White label schemes, multi-Actor collaboration and PI-inspiRed last mile DeliverieS.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 15 000 000 euroa, josta Helsingissä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavan pilotoinnin osuus on n. 1 300 000 euroa. Keskitetyn hanketoiminnan talousarviokohdassa 1 50 04 varaudutaan Helsingin kaupungin kustannuksiin, enintään 175 000 euroa, jolle haetaan 100-prosenttista tukea.

Päätöksen perustelut

UPWARDS -hankkeen tavoitteena on kehittää nopeasti ja laajalti skaalautuvia kestävien lähilogistiikan ratkaisujen käytäntöjä sekä työkaluja sidosryhmien väliseen yhteistyöhön toteutusten suunnittelemiseksi. Hankkeen idea perustuu Helsingin kaupungin datastrategiassakin korostettuun tiedolla johtamiseen ja digitaalisiin kaksosiin. Hankkeen aikana Helsingissä toteutettava pilottiosuus keskittyy jakelurobotiikan sekä virtuaalisten jakelupisteiden kokeilemiseen sujuvampana ja kestävämpänä lähijakeluvaihtoehtona sekä sen datatarpeisiin. Helsingin kaupungin kannalta tavoitteena on oppia teknologian mahdollisuuksista ja asiakaskokemuksista kaupunkilogistiikan parantamisessa, ymmärtää uudenlaisten palveluiden datatarpeista sekä mahdollistaa ja tukea yrityskumppaneiden kokeilutoimintaa uusien ratkaisujen ja liiketoiminnan syntymisessä.

Hankkeen kesto on 36 kalenterikuukautta, jossa Helsingissä toteutettavan pilotin ja työn osuus painottuu voimakkaasti ensimmäisten 24 kuukauden ajalle. Hankkeen toteutus sijoittuu alustavasti välille 1.8.2022-31.7.2025. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle vuosittain.

Hanke tukee Helsingin kaupunkistrategiaa ja kytkeytyy jakeluautoja korvaavien ratkaisujen testaamisen myötä niin kaupungin ilmastotavoitteisiin kuin elinkeino-osaston tavoitteisiin kehittää ja tarjota kaupunkia testialustana uusille innovaatioille. Lisäksi automaatioon liittyvät datatarpeet ja digitaalisten kaksosten kehittäminen tukevat kaupungin datastrategian mukaista kaupunkimallien kehitystä. Asiakkaiden lähelle sijoitetut virtuaaliset jakelu- ja noutopisteet sekä jakelurobotit edistävät myös Helsingin citylogistiikan toimenpideohjelman tavoitteita lähijakeluasemien ja kevyiden jakeluratkaisujen tutkimisesta.

Hankkeen vaikutustavoitteena on parantaa lähilogistiikan palvelutasoa ja tuoda jakeluautoille kestävämpiä vaihtoehtoja vähentäen niiden aiheuttamia päästöjä sekä muuta häiriötä kaupungissa. Lisäksi hankkeen tulokset ja opit lisäävät ymmärrystä erilaisten jakelupisteiden ja -keskusten sijoittamisesta sekä ratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen data- ja tietotarpeista.

Hanketta koordinoi Inlecom. Helsingin pilotin toteutuksessa osapuolina ovat Helsingin kaupungin elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikkö, Forum Virium Helsinki sekä yritykset LMAD, DB Schenker ja TwinswHeel. Hanke tekee yhteistyötä myös Helsingin kaupunkiympäristö toimialan kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 15 000 000 euroa, josta Helsingissä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavan pilotoinnin osuus on n. 1 300 000 euroa. Forum Virium Helsingin kustannukset ovat 100 000 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset ovat enintään 175 000 euroa, jolle haetaan 100-prosenttista tukea.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 15.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Juho Kostiainen, projektipäällikkö, puhelin: 0403583181

juho.kostiainen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankekuvaus
2. Helsingin budjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.