Hankerahoitus, kaupunginkanslia, REMEDY-hanke, EU:n Horizon-rahoitushaku

HEL 2021-013076
More recent handlings
§ 78

Osallistuminen EU:n Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ Disaster-Resilient Society 2021-ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”REMEDY”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan unionin Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/Disaster-Resilient Society 2021 -ohjelman hankehakuun hankkeessa ”REMEDY”. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat, todeten, että hankkeen kustannuksiin 198 750 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 %, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ylin poliittinen johto sekä strategisen ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä virkamiehiä ja asiantuntijoita osallistui vuonna 2019 WISE-tutkimuskonsortion ja Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön yhteistyönä järjestämään strategiseen valmiusharjoitukseen ("politiikkapäämaja"). Harjoituksen tavoitteena oli kehittää uudenlaista strategisen päätöksenteon menettelytapaa, jolla voidaan hallita kiireelliset ympäristöä ja yhteiskuntaa haastavat murrokset ja samanaikaisesti huomioida pitkän aikavälin vaikutukset.

REMEDY-hankkeessa jatketaan politiikkapäämajassa saatuja oppeja. Hankkeen tavoitteena on levittää toimintamallia myös muualle Eurooppaan. Helsingin tavoitteena on päästä hankkeessa kehitettävien työkalujen käyttäjäksi, toteuttaa uusi harjoitus tulevalla valtuustokaudella Helsingin uudelle poliittiselle johdolle sekä vahvistaa pidemmällä aikajänteellä kaupungin kykyä tehdä päätöksiä, joissa myös pidemmän aikavälin vaikutukset huomioidaan. Teemana hankkeessa on ilmasto, mutta hankkeessa toteutettava harjoitus ja kehitettävät työkalut hyödyttävät päätöksentekoa myös muissa teemoissa.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että ”Huolehdimme laajasta kaupunkitasoisesta varautumisesta ja luomme pohjan monimuotoiseen toimintakykyyn eri tilanteissa.” Kaupungin päätöksenteko on normaalisti varsin muotosidonnaista ja johtamisjärjestelmään kuuluu nimenomaisena linjauksena, että (virka)valmistelu ja (poliittinen) päätöksenteko pidetään erillään. Yksittäisten päätösten kohdalla näin toki kuuluukin olla, mutta yleisempää ja strategisempaa tulevaisuuden tarkastelua on paikallaan tehdä myös yhdessä, jotta monimuotoinen toimintakyky pystytään varmistamaan.

Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että ”Etenevä ilmastonmuutos edellyttää myös sopeutumista sen vaikutuksiin. Helsinkiläisten elämänmuodon, terveyden ja omaisuuden suojaaminen turvataan. Tavoitteena on Helsinki, joka on varautunut sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin. Ilmastonmuutokseen vaikutuksiin sopeutuminen vaatii varautumista niin lisääntyneisiin helle- ja kuivuusjaksoihin kuin voimakkaisiin sateisiin ja tulevina vuosikymmeninä jopa vedenpinnan nousuun.” Tässä hankkeessa pureudutaan juuri ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja pyritään vahvistamaan sen vaikutuksiin varautumista.

Hankkeeseen kytkeytyvät kaikki kaupungin toimialat - työkalut ja menettelyt luodaan ylimmän poliittisen sekä virkamiesjohdon käyttöön, joten hyöty on koko kaupungin kattava. Myös hankkeessa toteutettavaan harjoitukseen osallistutaan kaupunginlaajuisesti. Vahvimmin valmistelussa ovat kiinni keskushallinto yleisen valmiussuunnittelun ja varautumistyön kautta sekä kaupunkiympäristön toimiala (ympäristöpalvelut/ ilmastonmuutos).

REMEDY-hankkeen kokonaiskesto on neljä vuotta 2022-2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 415 540 euroa ja sitä hallinnoi Milanon polytekninen yliopisto (Politecnico di Milano). Hankkeen partnereita ovat: Ilmatieteenlaitos, Helsingin yliopisto, BIOS-tutkimusryhmä, Milanon kaupunki, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Hlavne Mesto Slovenskej Republiky Bratislava, Instituto Universitario de Lisboa, Empresa Municipal de Ambientede Cascais EM SA ja Lusofona University. Helsingin kaupungin hankebudjetti on 198 750 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 %. Helsingin kaupungin hankkeen kustannuksiin ja tukiin varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahan talousarviokohdassa (1 50 04).

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 02.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Katariina Kainulainen-Dambrosio, vs. valmiuspäällikkö, puhelin:

katariina.kainulainen-dambrosio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankehakemusluonnos
2. Hankebudjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.