Hankerahoitus, kaupunginkanslia, REMEDY-hanke, EU:n Horizon-rahoitushaku

HEL 2021-013076
Ärendet har nyare handläggningar
§ 78

Osallistuminen EU:n Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/ Disaster-Resilient Society 2021-ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”REMEDY”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan unionin Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)/Disaster-Resilient Society 2021 -ohjelman hankehakuun hankkeessa ”REMEDY”. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat, todeten, että hankkeen kustannuksiin 198 750 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 %, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ylin poliittinen johto sekä strategisen ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä virkamiehiä ja asiantuntijoita osallistui vuonna 2019 WISE-tutkimuskonsortion ja Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön yhteistyönä järjestämään strategiseen valmiusharjoitukseen ("politiikkapäämaja"). Harjoituksen tavoitteena oli kehittää uudenlaista strategisen päätöksenteon menettelytapaa, jolla voidaan hallita kiireelliset ympäristöä ja yhteiskuntaa haastavat murrokset ja samanaikaisesti huomioida pitkän aikavälin vaikutukset.

REMEDY-hankkeessa jatketaan politiikkapäämajassa saatuja oppeja. Hankkeen tavoitteena on levittää toimintamallia myös muualle Eurooppaan. Helsingin tavoitteena on päästä hankkeessa kehitettävien työkalujen käyttäjäksi, toteuttaa uusi harjoitus tulevalla valtuustokaudella Helsingin uudelle poliittiselle johdolle sekä vahvistaa pidemmällä aikajänteellä kaupungin kykyä tehdä päätöksiä, joissa myös pidemmän aikavälin vaikutukset huomioidaan. Teemana hankkeessa on ilmasto, mutta hankkeessa toteutettava harjoitus ja kehitettävät työkalut hyödyttävät päätöksentekoa myös muissa teemoissa.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että ”Huolehdimme laajasta kaupunkitasoisesta varautumisesta ja luomme pohjan monimuotoiseen toimintakykyyn eri tilanteissa.” Kaupungin päätöksenteko on normaalisti varsin muotosidonnaista ja johtamisjärjestelmään kuuluu nimenomaisena linjauksena, että (virka)valmistelu ja (poliittinen) päätöksenteko pidetään erillään. Yksittäisten päätösten kohdalla näin toki kuuluukin olla, mutta yleisempää ja strategisempaa tulevaisuuden tarkastelua on paikallaan tehdä myös yhdessä, jotta monimuotoinen toimintakyky pystytään varmistamaan.

Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että ”Etenevä ilmastonmuutos edellyttää myös sopeutumista sen vaikutuksiin. Helsinkiläisten elämänmuodon, terveyden ja omaisuuden suojaaminen turvataan. Tavoitteena on Helsinki, joka on varautunut sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin. Ilmastonmuutokseen vaikutuksiin sopeutuminen vaatii varautumista niin lisääntyneisiin helle- ja kuivuusjaksoihin kuin voimakkaisiin sateisiin ja tulevina vuosikymmeninä jopa vedenpinnan nousuun.” Tässä hankkeessa pureudutaan juuri ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja pyritään vahvistamaan sen vaikutuksiin varautumista.

Hankkeeseen kytkeytyvät kaikki kaupungin toimialat - työkalut ja menettelyt luodaan ylimmän poliittisen sekä virkamiesjohdon käyttöön, joten hyöty on koko kaupungin kattava. Myös hankkeessa toteutettavaan harjoitukseen osallistutaan kaupunginlaajuisesti. Vahvimmin valmistelussa ovat kiinni keskushallinto yleisen valmiussuunnittelun ja varautumistyön kautta sekä kaupunkiympäristön toimiala (ympäristöpalvelut/ ilmastonmuutos).

REMEDY-hankkeen kokonaiskesto on neljä vuotta 2022-2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 415 540 euroa ja sitä hallinnoi Milanon polytekninen yliopisto (Politecnico di Milano). Hankkeen partnereita ovat: Ilmatieteenlaitos, Helsingin yliopisto, BIOS-tutkimusryhmä, Milanon kaupunki, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Hlavne Mesto Slovenskej Republiky Bratislava, Instituto Universitario de Lisboa, Empresa Municipal de Ambientede Cascais EM SA ja Lusofona University. Helsingin kaupungin hankebudjetti on 198 750 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 %. Helsingin kaupungin hankkeen kustannuksiin ja tukiin varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahan talousarviokohdassa (1 50 04).

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Detta beslut publicerades 02.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Katariina Kainulainen-Dambrosio, vs. valmiuspäällikkö, puhelin:

katariina.kainulainen-dambrosio@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Bilagor

1. Hankehakemusluonnos
2. Hankebudjetti

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.