Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla eteläisen alueyksikön päälliköille

HEL 2021-013973
More recent handlings
§ 27

Eteläisen alueyksikön päälliköiden sijaisten määrääminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että kantakaupunkitiimin päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti, vakanssinumero 512209
  • johtava arkkitehti, vakanssinumero 512242

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 27.3.2019 § 11.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 14.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 31037027

hanna.pikkarainen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö