Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla eteläisen alueyksikön päälliköille

HEL 2021-013973
Ärendet har nyare handläggningar
§ 27

Eteläisen alueyksikön päälliköiden sijaisten määrääminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että kantakaupunkitiimin päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti, vakanssinumero 512209
  • johtava arkkitehti, vakanssinumero 512242

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 27.3.2019 § 11.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 14.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 31037027

hanna.pikkarainen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö