Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kiinteistöinsinööri, työavain KYMP-03-57-21

HEL 2021-014005
More recent handlings
§ 13

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuudenkaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinöörin viran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen.

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinöörin viran (060086).

Samalla kaupungingeodeetti päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi. Virkaa aiemmin hakeneita ei huomioida automaattisesti uusittavassa haussa.

This decision was published on 15.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Attachments

1. Hakijayhteenveto, KYMP-03-57-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.