Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kiinteistöinsinööri, työavain KYMP-03-57-21

HEL 2021-014005
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuudenkaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinöörin viran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen.

Stadsgeodet

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinöörin viran (060086).

Samalla kaupungingeodeetti päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi. Virkaa aiemmin hakeneita ei huomioida automaattisesti uusittavassa haussa.

Detta beslut publicerades 15.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, KYMP-03-57-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.