Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 2, läntinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000164
More recent handlings
§ 8

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 2, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 4.-6.4.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2 päätti sulkea seuraavan toimipisteet määräaikaisesti:

Toimipiste
Suljettu
Peruste
päiväkoti Kuninkaantammi, metsäkerho Mansikat
4.-5.4.2022
henkilöstövaje
päiväkoti Kuninkaantammi, metsäkerho Puolukat
6.4.2022
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 05.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Decisionmaker

Keijo Räikkönen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2