Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 2, läntinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000164
More recent handlings
§ 17

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 2, toimipisteen toiminta-ajanmuutos 4.5.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2 päätti muuttaa toimipisteen toiminta-aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Perustelut
Päiväkoti Haaga
4.5.2022 klo 7.00-16.00
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisista kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tia Willström, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 35262

tia.willstrom@hel.fi

Decisionmaker

Keijo Räikkönen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2