Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 7.1, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000169
More recent handlings
§ 4

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 7.1 toimipisteiden toiminta-ajan muutokset 19.4.-20.4.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7.1

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7.1 päätti muuttaa toimipisteiden toiminta-aikoja seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Peruste
Päiväkoti Hiekkalinna
19.4.-20.4.2022 klo 7.00-16.30
henkilöstövaje
Päiväkoti Koralli
19.4.2022 klo 6.15 -17.00
henkilöstövaje
Päiväkoti Vellamo
20.4.2022 klo 6.15 -16.30
henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 21.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Katri Kartano, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 44611

katri.kartano@hel.fi

Decisionmaker

Antti Lehto-Raevuori
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7.1