Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 7.1, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000169
More recent handlings
§ 6

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 7.1, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 3.-9.5.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7.1

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7.1 päätti sulkea määräaikaisesti toimipisteet ajalla 3.-9.5.2022 liitteen 1 mukaisesti, perusteena henkilöstövaje. Avoinna olevat toimipisteet ajalla 3.-9.5.2022 ovat liitteen 2 mukaisesti. Liitteessä 3 on alueen yhteenveto avoinna olevista ja suljetuista toimipisteistä.

Toimintayksiköt ovat tiedottaneet asiakkailleen toimipisteiden sulkemisesta.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 62842

antti.lehto-raevuori@hel.fi

Decisionmaker

Antti Lehto-Raevuori
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7.1