Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2022-2023, OKM

HEL 2022-000552
More recent handlings
§ 163

Perusopetusjohtajan päätös koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetyn erityisavustuksen jakamisesta 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin liitteessä mainituille kouluille. Perusopetuksessa rahoitus jaetaan kouluille oppilasmäärän mukaan painottaen rahoitusta tarveperusteisen rahoituksen indeksillä ja kouluille, joilla on S2-oppilaita yli 30%.

Suomenkielisen perusopetuksen avustussumma on 5 494 650 euroa (+ omavastuuosuus 1 373 662 €). Omavastuuosuus katetaan TP (aikaisemmin PD) -määrärahasta.

Päätöksen perustelut

Esi- ja perusopetuksessa avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia ja avustajia sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti opetus- ja kulttuuri-ministeriön myöntämän erityisavustuksen (OKM210/520/2022) kohdentamisen palvelukokonaisuuksiin (120§/22.12.2022; HEL 2022-000552). Saadun avustuksen kokonaissumma on esi- ja perusopetukselle 6 989 946 €. Omarahoitusosuus on 20%. Avustuksen käyttöaika on 1.1.-31.12.2023.

Avustus jaetaan palveluittain esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän perusteella seuraavasti: suomenkieliseen perusopetukseen 5 494 650 euroa, ruotsin-kieliseen perusopetukseen 518 683 euroa, suomenkieliseen esiopetukseen 761 425 euroa, ruotsinkieliseen esiopetukseen 65 344 euroa sekä Helsingin yliopiston normaalikouluille 149 845 euroa. Omarahoitusosuus 20% jakaantuu palvelukokonaisuuksittain sekä Helsingin yliopiston normaalikouluun ja katetaan kunkin palvelukokonaisuuden sekä Helsingin yliopiston harjoittelu-koulujen määrärahoista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetus-johtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti.

This decision was published on 21.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 0931037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja