Palkasta päättäminen, tuplavuorokorvauksen maksaminen, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2022-000598
More recent handlings
§ 5

Tuplavuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa aiempaa ns. tuplavuoroa koskevaa ohjetta sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa 8.5.2022 saakka

Päätöksen perustelut

Aiempi päätös ns. tuplavuorosta 150,- euron korvauksella on päättymässä 23.1.2022. Päätöstä on tarpeen jatkaa työvuorojakson 6/22 loppuun eli 8.5.2022 asti.

Tuplavuorokorvauksen suuruus on 24.1.2022 - 8.5.2022 edelleen 150 € / kerta.

Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Muutoin tuplavuoroa koskeva ohje säilyy ennallaan.

This decision was published on 21.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja