Palkasta päättäminen, tuplavuorokorvauksen maksaminen, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2022-000598
More recent handlings
§ 25

Tuplavuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa aiempaa ns. tuplavuoroa koskevaa ohjetta sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa 11.9.2022 saakka.

Tuplavuorokorvauksen suuruus ajalla 9.5.2022 - 11.9.2022 on edelleen 150 euroa / kerta.

Päätöksen perustelut

Aiempi päätös ns. tuplavuorosta 150 euron korvauksella on päättymässä 8.5.2022. Päätöstä on tarpeen jatkaa työvuorojakson 12/22 loppuun eli 11.9.2022 asti.

Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Muutoin tuplavuoroa koskeva ohje säilyy ennallaan.

This decision was published on 04.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja