Kaupunginhallituksen myöntämät koronatoipumismäärärahat vuosina 2022-2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001705
More recent handlings
§ 18

Kaupunginhallituksen myöntämän koronatoipumismäärärahan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, perusopetuksen palvelukokonaisuudessa, vuonna 2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Peruspalvelujohtaja päätti jakaa perusopetukseen koronasta toipumisen erillismäärärahaa vuodelle 2022 seuraavasti:
• Kouluille jaetaan määrärahaa 2 319 500 € joustaviin opetus- ja tuki-järjestelyihin. Koulukohtainen jako, kts liite 1.
• Perusopetuksen keskitettyihin määrärahaa 500 000 € monikielisiin ohjaajiin.
• Perusopetuksen oppilashuollon palveluihin psykologipalveluihin 240 000 €.

Suomenkielisen perusopetuksen menot tiliöidään koulukohtaisille sisäisille tilausnumeroille 143-alkuinen + sis.til. loppu 21 käyttäen projektinumeroa 142400205701 KH korona Joustavat tuki- ja opetusjärj. Monikielisten ohjaajien menot tiliöidään sisäiselle tilausnumerolle 1430000136 käyttäen projekti-numeroa 142400205702 KH korona Monikieliset ohjaajat. Psykologipalveluiden menot tiliöidään sisäiselle tilausnumerolle 1436000074 käyttäen projekti-numeroa 142400205703 KH korona Oppilas ja opiskelijahuolto.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt erillismäärärahoista 10.1.2022 §2 seuraavasti:
17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa toimialan sisäisillä projektinumeroilla palvelukokonaisuuksittain ja toiminnoittain määrärahojen käyttöä. Näihin taloustapahtumiin sovelletaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan omia hyväksymis-, hankinta- ja rekrytointisääntöjä.

Toimialajohtaja päätti (16.2.2022 / 17§) siirtää toimivaltaansa kaupunginhallituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle myöntämän koronatoipumismäärärahan käytön osalta vuosina 2022-2023 seuraavasti:

Tähän määrärahaan oikeuttavia muistiotositekirjauksia voivat hyväksyä
toimialajohtajan lisäksi palvelukokonaisuuksien johtajat sekä hallintojohtaja.
Varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja sekä hallintojohtaja voivat hyväksyä muistiotositteita eri toiminnoille enintään alla olevassa taulukossa olevan määrän verran kukin omalta vastuualueeltaan.

Toimialan omilta projektinumeroilta otetaan neljännesvuosittain pääkirjaraportti, jonka pohjalta muistiotositteet kulujen siirroista kaupunginhallituksen projektinumeroille tehdään. Tähän määrärahaan oikeuttavia muistiotositekirjauksia voivat hyväksyä toimialajohtajan lisäksi palvelukokonaisuuksien johtajat sekä hallintojohtaja.

This decision was published on 02.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja