Tehtävien vaativuuden arviointi ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelyn ohje KVTES- ja SOTE-sopimuksissa

HEL 2022-002923
More recent handlings
§ 15

Ohje, tehtävien vaativuuden arviointi ja tehtäväkohtaisen palkan määrittely KVTES, SOTE-sopimus

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa ohjeen tehtävien vaativuuden arvioinnista ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) soveltamispiirissä.

Päätöksen perustelut

Ohje korvaa 1.6.2017 annetun ohjeen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen tehtävien vaativuuden arvioinnista.

Soveltamisohjeesta on saavutettu yksimielisyys pääsopijajärjestöjen paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja vastaavien kanssa.

Ohje koskee kaupungin toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia, joissa työskentelee kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) soveltamispiiriin kuuluvaa henkilöstöä.

Liitteenä olevassa ohjeessa kuvataan tehtävien vaativuuden arvioinnin ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelyn periaatteet.

This decision was published on 24.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Jaakko Räsänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 20898

jaakko.rasanen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Ohje, tehtävien vaativuuden arviointi ja tehtäväkohtaisen palkan määrittely KVTES ja SOTE-sopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.