Valtuustoaloite, Keskenmenon saaneella oltava aina oikeus yhteen neuvolakäyntiin

HEL 2022-004676
More recent handlings
Case 22. / 303 §

Valtuutettu Sini Korpisen aloite keskenmenon jälkeisestä neuvolakäynnistä

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tarjota muuta kuin tunnustuksellista keskustelutukea keskenmenon kokeville lääkärikäynnin yhteydessä.
 
 
 
Keskenmenon yhteydessä lääkärikäynnillä ainoa tarjottava keskustelutuki on sairaalapastorin kanssa keskustelu. Tämän sijasta on tarjottava tunnustuksetonta ammatillista keskustelutukea, jotta tuki vastaa sitä tarvitsevia kaupunkilaisten enemmistöä ja vastaa aidosti tarvetta tilanteessa. (Elina Kauppila)

Käsittely

Valtuutettu Elina Kauppila ehdotti valtuutettu Minja Koskelan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tarjota muuta kuin tunnustuksellista keskustelutukea keskenmenon kokeville lääkärikäynnin yhteydessä.
 
 
 
Keskenmenon yhteydessä lääkärikäynnillä ainoa tarjottava keskustelutuki on sairaalapastorin kanssa keskustelu. Tämän sijasta on tarjottava tunnustuksetonta ammatillista keskustelutukea, jotta tuki vastaa sitä tarvitsevia kaupunkilaisten enemmistöä ja vastaa aidosti tarvetta tilanteessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

6 äänestys

Valtuutettu Elina Kauppilan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Elina Kauppilan ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 13
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani Strandén

Poissa: 1
Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Elina Kauppilan ehdottaman toivomusponnen.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tarjota muuta kuin tunnustuksellista keskustelutukea keskenmenon kokeville lääkärikäynnin yhteydessä. Keskenmenon yhteydessä lääkärikäynnillä ainoa tarjottava keskustelutuki on sairaalapastorin kanssa keskustelu. Tämän sijasta on tarjottava tunnustuksetonta ammatillista keskustelutukea, jotta tuki vastaa sitä tarvitsevia kaupunkilaisten enemmistöä ja vastaa aidosti tarvetta tilanteessa.

Noes: Vastustaa

Member Political group
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hjelt, Jenni Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko No council group
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niemelä, Kimmo Liike Nyt Helsinki
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Salminen, Minna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karinoja, Erkki Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 16 0 6 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 1 6 0
No council group 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Sini Korpinen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että keskenmenon saaneella henkilöllä on oikeus yhteen neuvolakäyntiin keskenmenon jälkeen aina, kun hän kokee sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että neuvoloilla on ohjeistus keskenmenon jälkeiseen hoitoon. Hoidon tarpeen arvioimiseksi on välttämätöntä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa asianmukaisesti tiedon terveydenhuoltohenkilöstön tapaamismahdollisuudesta. Keskenmenon jälkeen voi ottaa yhteyttä neuvolaan tai omalle terveysasemalle. Hoidon tarve arvioidaan ja asiakas voidaan ohjata terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tai mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty viimeistään 30.4.2022).

Close

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 775

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 173

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Sini Korpisen ja 34 muun valtuutetun keskenmenon jälkeistä neuvolakäyntiä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungissa toimitaan jatkossa siten, että keskenmenon saaneella henkilöllä on oikeus yhteen neuvolakäyntiin keskenmenon jälkeen aina, kun hän kokee sen tarpeelliseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että neuvoloilla on käytössä ohjeistus keskenmenon jälkeiseen hoitoon. Sen mukaisesti neuvolan asiakkailla on oikeus tapaamiseen keskenmenon jälkeen. Tapaaminen voi olla terveydenhoitajan tapaaminen tai puhelu. Lautakunta pitää välttämättömänä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa tiedon mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita esimerkiksi ohjata tällaisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Keskenmenon jälkeen asiakas voi olla yhteydessä neuvolaan tai omalle terveysasemalleen. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella arvioidaan, ohjataanko asiakas terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tai mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle.

Neuvolassa keskenmenon jälkeisellä tapaamisella neuvolan terveydenhoitaja arvioi keskenmenon jälkihoidon tarpeen sekä sen, onko asiakas ohjattava lääkärin vastaanotolle. Toistuvissa keskenmenoissa terveydenhoitaja ohjaa asiakkaan terveysaseman lääkärille jatkotutkimuksiin. Neuvolan terveydenhoitajan tapaamisella arvioidaan myös lisätuen tarvetta. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan tarjota keskustelutukea esimerkiksi puhelimitse kerran tai kaksi kertaa tapaamisen jälkeen. Usein neuvolan terveydenhoitajan tuki on riittävää. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi ohjata asiakkaan myös mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle, joka ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja sopii keskustelukäynneistä tai puhelinkeskustelusta asiakkaan kanssa. Mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajat hoitavat masennus- ja ahdistushäiriöitä sekä elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä. Neuvolan terveydenhoitaja voi antaa asiakkaalle tietoa myös vertaistuen pariin hakeutumisesta.

Keskenmenon merkityksestä ja sen vaikutuksista mielialaan voidaan keskustella asiakkaan kanssa neuvolassa myös seuraavan raskauden yhteydessä. Neuvolan ensikäynnille voidaan tällöin tarjota pidempää vastaanottoaikaa. Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata neuvolan psykologille. Neuvolan psykologi ei kuitenkaan vastaa kriisiluontoiseen avun tarpeeseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Keskenmenon kokeneilla on tärkeää olla mahdollisuus tunteista puhumiseen ja surun läpikäymiseen. Ammattilaisen kanssa käyty keskustelu voi helpottaa menetyksestä toipumista ja auttaa käsittelemään tunteita myös mahdolliseen uuteen raskauteen liittyen.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon toisen kappaleen loppuun seuraava:

”Lautakunta pitää välttämättömänä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa tiedon mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita esimerkiksi ohjata tällaisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen@hel.fi

Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen@hel.fi
Close

This decision was published on 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi