Henkilöstöjohtajan päätös, sairauspoissaolon omailmoituskäytännön muutos

HEL 2022-005354
More recent handlings
§ 24

Sairauspoissaolon omailmoituskäytännön muutos

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että sairauspoissaoloilmoituksissa palataan koronaa edeltävään käytäntöön. Näin ollen henkilö voi omalla ilmoituksellaan esihenkilön luvalla olla sairaustapauksissa poissa 5 työpäivää ja sitä seuraavat 2 vapaapäivää. Korona-aikana tämä oli pidennetty hengitystieinfektioiden osalta 10 päivään.

Päätöksen perustelut

Koronatilanteen muututtua ei tarvetta poikkeavalle käytännölle ei enää ole. Terveydenhuollon kantokyky ei ole samalla tavalla uhattuna, kuin vuoden 2021 lopussa, kun muutos poissaolokäytäntöön tehtiin (henkilöstöjohtaja 22.12.2021, 68 §). Lisäksi koronaan sairastuneita koskeva ohjeistus on muuttunut alkuvuoden 2022 aikana kun henkilöitä ei enää aseteta samassa mittakaavassa karanteeniin. Myös koronaan sairastuneiden omaehtoisen karanteenin pituus on muuttunut, ja tällä hetkellä suositeltava 5 päivää on yhtenevä kaupungin normaalin, sairauspoissaoloista omalla ilmoituksella esihenkilön luvalla olevan ilmoittamiskäytännön kanssa.

This decision was published on 14.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen@hel.fi

Taija Hämäläinen, työsuojelupäällikkö, puhelin: 09 310 20502

taija.hamalainen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja