Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2022

HEL 2022-005963
More recent handlings
Case 11. / 375 §

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2022

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville henkilöille tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi.

Käsittely

Vastaehdotus:Jussi Halla-aho: Esityksestä poiketen Helsinki-mitalia ei myönnetä **********

********** palkitseminen "ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi" osoittaisi kaupunginhallitukselta huonoa harkintakykyä ja piittaamattomuutta kaupunkilaisten hyvinvoinnista.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin hänen tekemänsä vastaehdotus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallituksen 28.6.2021 (§ 503) hyväksymien Helsinki-mitalin myöntämisperusteiden neljännen kohdan mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi. Helsinki-mitalin myöntämisestä päättää pormestarin esityksestä kaupunginhallitus. Vakiintuneen perinteen mukaan vuosittain palkitaan noin kymmenen ansioitunutta henkilöä.

Helsinki-mitalien saajat julkistetaan ja palkitaan Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2022.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntämistä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan päätöksenteon.

Close

This decision was published on 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Attachments

1. Liite 1 - Ansioituneet kansalaiset 2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.