Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja arviointikertomus 2022

HEL 2022-006175
Case 5. / 702 §

V 13.12.2023, Selvitys vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat ja johtokunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian, toimialojen ja liikelaitosten oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2023 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2023 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia, toimialat ja liikelaitokset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Close

Kaupunginvaltuusto 21.06.2023 § 160

Päätös

Kaupunginvaltuusto

  1. merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot
  2. kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2023 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta 
  3. merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2022
  4. hyväksyi tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen
  5. myönsi tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2022 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.
Käsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta käsittelyjärjestyksen, jonka mukaisesti esityslistan asiakohdat 4 ja 5 käsitellään yhdessä.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta
Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Tarkastuslautakunta 30.05.2023 § 54

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi:

-
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot,
-
kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2023 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta,
-
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2022,
-
hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen ja
-
myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2022 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

18.04.2023 Ehdotuksen mukaan

11.04.2023 Ehdotuksen mukaan

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

23.05.2023 Ehdotuksen mukaan

16.05.2023 Pöydälle

23.05.2023 Ehdotuksen mukaan

23.05.2023 Ehdotuksen mukaan

02.05.2023 Pöydälle

22.05.2023 Ehdotuksen mukaan

15.05.2023 Pöydälle

15.05.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

11.05.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi
Close

This decision was published on 01.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36279

mauno.ronkko@hel.fi