Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja arviointikertomus 2022

HEL 2022-006175
Case 3. / 63 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelman päivittäminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päivitetyn vuoden 2022 arviointisuunnitelman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunta hyväksyi 10.5.2022 arviointisuunnitelman vuodelle 2022. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen on ilmennyt, että kaupungin käyttöönotettua huhtikuussa 2022 henkilöstötietojärjestelmä Sarastian on työntekijöiden palkanmaksussa ilmennyt paljon virheitä, joista osa vakavia. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyy tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointien sekä tavoitearviointien lisäksi tarkastuslautakunnalle informoitavia asioita. Sarastian käyttöön-oton myötä ilmenneiden ongelmien vakavuuden vuoksi tarkastusvirasto on valmistellut ehdotuksen arviointisuunnitelman päivittämisestä siten, että Sarastian käyttöönotto lisätään tarkastuslautakunnalle informoitavaksi asiaksi. Tarkastuslautakunta kuulee asiantuntijoita ongelmien laajuudesta, syistä ja tilanteen korjaamisesta.

Close

Tarkastuslautakunta 10.05.2022 § 44

Close

This decision was published on 19.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi