Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
More recent handlings
Case 2. / 53 §

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämisestä Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat johtava tietosuunnittelija Sanna Ranto ja oppilaiden hyvinvointipäällikkö Vesa Nevalainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 johtava tietosuunnittelija Sanna Ranto ja oppilaiden hyvinvointipäällikkö Vesa Nevalainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Close

This decision was published on 09.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi