Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 53 §

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämisestä Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat johtava tietosuunnittelija Sanna Ranto ja oppilaiden hyvinvointipäällikkö Vesa Nevalainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen Ukrainasta saapuneille lapsille ja nuorille. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 johtava tietosuunnittelija Sanna Ranto ja oppilaiden hyvinvointipäällikkö Vesa Nevalainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi