Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2022-2023, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2022-007114
More recent handlings
§ 8

Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulojen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille lukuvuodelta 2022-2023

Asiakasmaksupäällikkö

Päätös

Asiakasmaksupäällikkö päätti maksaa liitteen 1 mukaisesti iltapäivätoiminnan palveluntuottajille asiakasmaksuhuojennuksista johtuvat asiakastulojen menetykset syksyltä 2022 ja keväältä 2023 niiden maksuhuojennuskirjeiden osalta jotka on tehty 7.6.2023 jälkeen.

Päätöksen perustelut

Avustettavan iltapäivätoiminnan piirissä olevien lasten huoltajat hakevat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiakasmaksuhuojennusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan § 296 (27.8.2019) mukaan asiakasmaksuhuojennuksista päättää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksupäällikkö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksuyksikkö tarkistaa huoltajien hakemusten perusteella oikeuden maksuhuojennukseen ja varautuu kompensoimaan palveluntuottajalle asiakasmaksutulojen menetykset.

Palveluntuottajat laskuttavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa maksuhuojennuskirjeen mukaisesti.

This decision was published on 08.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Halmirinne, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 39480

emmi.halmirinne@hel.fi

Decisionmaker

Arja Juvonen
asiakasmaksupäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.